Ammatillinen tukihenkilö

Perustason ja vaativan erityistason ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilö on turvallinen mies tai nainen, lastensuojelun ammattilainen, lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevan lapsen/nuoren ja hänen perheensä tukena. Ammatillinen tukihenkilötyö perustuu nuoren ja työntekijän väliseen luottamukselliseen suhteeseen, joka muodostuu säännöllisten tapaamisten myötä. Ammatillinen tukihenkilö ja nuori työskentelevät yhdessä asiakassuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnan sisältö määrittyy asiakkaan elämäntilanteesta ja tarpeista käsin vaihdellen kannustavista keskusteluista koulunkäynnin tukemiseen, harrastamiseen, itsetunnon vahvistamiseen, sosiaalisten suhteiden opetteluun, omien asioiden hoitoon, perhesuhteiden vaalimiseen ja omasta itsestä huolehtimiseen. Tärkeintä tukisuhteessa on aikuisen nuorelle antama aika.

Ammatillinen tukihenkilösuhde alkaa lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa pidettävällä asiakassuunnitelmaneuvottelulla, jossa sovitaan toiminnan tavoitteet. Tukihenkilösuhdetta tarkastellaan tämän jälkeen säännöllisesti toistuvissa asiakassuunnitelmaneuvotteluissa. Ammatillinen tukihenkilösuhde toteutuu yleensä viikoittaisina tapaamisina ja yhteydenpitona, mutta voi olla tarvittaessa tiivis ja intensiivinen sisältäen useampia tapaamisia viikossa.

Ammatillinen tukihenkilö on aina myös tuki- ja viranomaisverkoston aktiivinen toimija, joka pyrkii työskentelyllään luontevaksi osaksi asiakkaan verkostoa. Ammatillinen tukihenkilö toimii aina myös koko perheen tukena ja tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa.

Henkilöstöllä on lastensuojelun kautta kokemusta työskennellä maahanmuuttaja-ja eri kulttuuritaustaisten henkilöiden kanssa.