Perheinterventio

Perheinterventio on työtapa, joka on kehitetty lasten hyvinvoinnin huomioimiseen tilanteessa, joka kuormittaa perhettä ja vaikuttaa vanhemmuuteen. Haasteita perheeseen voivat tuoda vanhemman tai lapsen terveysongelma, päihde- tai muu riippuvuus, perheen hajoaminen tai tärkeän ihmisen menetys. Kun perheessä on vaikeuksia, vanhemmille syntyy usein huoli lasten hyvinvoinnista. Perheintervention tarkoituksena on tukea perheitä, jotta lasten kasvu ja kehitys etenisi mahdollisimman hyvin. Perheinterventio ei ole terapiaa, vaan lasten ja perheen tilanteen tarkastelua yhdessä vanhempien kanssa, vanhemmuutta kunnioittaen.      

Milloin perheinterventio on ajankohtainen?

-         kun hankalin kriisivaihe on tasoittunut

-         kun perheen tilannetta ei rasita jokin muu suuri huoli  

Mitä perheinterventiossa tapahtuu?

Perheinterventiossa tavataan vanhempia ja koko perhettä yhteensä 6-8 kertaa.

Perheintervention kulku, josta voidaan poiketa tarvittaessa:

-       Vanhempien tapaamiset (2 istuntoa)  

-       Lasten omat tapaamiset (1 istunto/lapsi)  

-       Perheistunnon valmistelu (1 istunto)  

-       Perheistunto (1 istunto)  

-       Seurantaistunto (1 istunto)

Lisäksi vanhempien kanssa sovitaan harvajaksoinen seuranta n.1-2 x vuodessa. Tapaamisten pituus on keskimäärin 45 minuuttia.