Jälkihuollon ohjauspalvelu

Jälkihuollon ohjauspalvelut

Jälkihuoltopalvelut tarjoavat yksilöllistä ohjausta nuorille, jotka tarvitsevat tukea itsenäistymisessään. Kohderyhmänä ovat 16-21-vuotiaat nuoret, jotka ovat lastensuojelulain mukaisen jälkihuollon piirissä.

Jälkihuollon ohjauspalvelu alkaa jälkihuollon sosiaalityöntekijän ja nuoren kanssa pidettävällä asiakassuunnitelmaneuvottelulla, jossa sovitaan toiminnan tavoitteet. Neuvottelussa sovitaan ohjaajan ja nuoren välisten tapaamisten tiiviydestä sekä niiden sisällöistä. Nuori voi itse esittää toiveitaan tapaamisten sisältöön, noudattaen kuitenkin sosiaalityöntekijän laatiman asiakassuunnitelman tavoitteita. Ohjauspalvelua tarkastellaan tämän jälkeen säännöllisesti toistuvissa asiakassuunnitelmapalavereissa.

Ohjauspalvelun avulla pyritään antamaan nuorelle edellytykset itsenäiseen asumiseen, arkielämän perusasioista huolehtimiseen sekä ammatin ja työpaikan hankkimiseen. Ohjauspalvelu toteutetaan kotikäynnein, toimisto- ja virastotapaamisina sekä muuna nuorta tukevana toimintana, esim. harrastuksiin ohjaamisena ja niissä mukana olemisena. Ohjaajan yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on saada nuori tekemään asioita itse, aluksi ohjaajan tuella, myöhemmin itsenäisesti.